Miljö & kvalité

Rivners jobbar aktivt för att hålla hög kvalitet och ständigt ha ett miljö- och hållbarhetsfokus.

I vår kvalitetspolicy fastslås att företagets verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som professionell markentreprenör och återvinningsföretag. Vårt kvalitetsarbete ska gagna kunden genom att vi på Rivners tillhandahåller tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och följa upp vårt kvalitetssystem.

Rivners verkar aktivt för att möjliggöra ett kretsloppssamhälle.

Vid rivningsarbeten källsorteras avfallet så att material kan återanvändas eller användas till framställning av energi. Vi eftersträvar en hög utbildningsgrad genom att använda modern teknik och uppdaterad kunskap om avfallshantering och att varje enskilt projekt skall ha minimal miljöpåverkan i luft, mark och vatten.

Vår ambition är att alla bolag inom koncernen både intern och externt ska förknippas med miljötänkande och hållbarhetsarbete.

  • Alla fordon är EURO 6-klassade.
  • Flera av våra fordon går på miljöbränsle HVO och RME.
  • Transportsamordning av alla transporter
  • Bränslebesparing genom moderna system och utbildning

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lotus
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår