Rivning

Rivners AB har landets största, för rivning specialanpassade, maskinpark. Vi har ca 70 fast anställda medarbetare, de flesta med mycket lång erfarenhet av rivning. Vi har erfarenheten och resurserna som behövs för att uppfylla dagens högt ställda krav. Vi utför alla slags rivnings-, sanerings- och återvinningsuppdrag, stora som små.
Rivners AB är ett företag som DU kan lita på.